Előadóink

Kaposi Zoltán
Kaposi Zoltán 1986-ban szerzett egyetemi diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1989-ben doctor universitatis, 1994-ben a történelemtudományok kandidátusa címet szerzett. 2003-ban habilitált, 2009-ben megkapta az MTA doktora címet. 1986-90 között a MTA tudományos ösztöndíjasaként dolgozott. 1990-től áll a Kar alkalmazásában, kezdetben adjunktusként, 1994-2009 között egyetemi docensként dolgozott. 2009 szeptembere óta egyetemi tanár. 1996-2005 között a Gazdaságtörténeti Tanszék vezetője volt. Kutatási területe gazdaság- és társadalomtörténet, az agrármodernizáció, valamint az urbanizáció története. E témakörökben széleskörű hazai és nemzetközi kutatási és publikálási tevékenységet folytat. A PTE KTK alap- és mesterképzési programjain gazdaságtörténeti tárgyakat, uniós ismereteket, turizmustörténetet, kulturális- és örökségturizmust és urbanizációt oktat, a doktori képzésen kutatásmódszertant és városfejlődést tanít. Több hazai és külföldi egyetemen volt vendégtanár. 2018 elejéig 210 önálló tudományos publikációja jelent meg. Több kutatási projekt témavezetője; Széchenyi Professzori-, Bolyai Kutatási-, valamint Habsburg-ösztöndíjakat kapott. A kari TDT elnöke, számos hallgatója nyert OTDK-díjat. Tudományszervezési tevékenységének hatóköre főleg a Kárpát-medence országaira terjed ki. Több alkalommal nyerte el „Az év tudományos publikációja”, a „Legnépszerűbb oktató” és az „Arany Katedra” díjat.
Forrás »

Péterfi Rita
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) főigazgatója.